Het is de bedoeling dat er eens in de maand Russisch-Orthodoxe diensten in de Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg te Aalsmeer plaatsvinden.

Sinds 1948 is er in Amsterdam een parochie van de Russisch-Orthodoxe kerk in het Buitenland in de Muiderstraat met de naam Heilige Maria van Egypte. Na de Russische revolutie in 1917 zijn veel Russen naar het buitenland gevlucht, maar zij hielden wel contact met de patriarch van Moskou. Toen evenwel in 1927 die patriarch alle Russen opriep om loyaal te zijn met de Sovjets, verbraken de Russen in het buitenland het contact met Moskou. Een deel stelde zich onder de jurisdictie van de patriarch van Constantinopel (Istanbul) en een ander deel schaarde zich onder de metropoliet van Oost-Amerika en New York.

Toen na de 2e Wereldoorlog veel Russen die bevrijd werden uit de Duitse kampen zich in West-Europa vestigden, werden er naast de bestaande gemeente in Den Haag ook in Amsterdam en Arnhem parochies gesticht. Op 17 mei 2007 werd er tussen de Russisch-Orthodoxe kerk van Moskou en die van het Buitenland een overeenkomst gesloten, dat gelovigen van beide kerken bij elkaar kunnen communiceren en priesters mogen concelebreren. Van een her- eniging is nog geen sprake. De loyaliteitsverklaring uit 1927 van patriarch Serge is nog niet herroepen en dat is wel een eis van de buitenlandse of Synodale kerk, zoals deze kerk ook wel wordt genoemd.

De Russisch-Orthodoxe kerk in het Buitenland telt inmiddels meer dan 590 parochies, waarvan er in de VS al 194 zijn. Er zijn twee parochies in Nederland. Het hoofd van die kerk, Metropoliet Hilarion zetelt in New York. Aartspriester Stephan Weerts uit Brussel, is voor de Amsterdamse parochie verantwoordelijk. De Haagse parochie is inmiddels wegens vergrijzing opgeheven en het kerkgebouw aldaar verkocht aan de Bulgaars-Orthodoxe kerk. De parochie van Arnhem is het niet eens met de toenadering tot Moskou en heeft zich afgescheiden.

Sinds 31 december 2010 is de Amsterdamse parochie dakloos geworden en was op zoek naar een nieuw onderdak. Het lijkt erop dat men dat – althans voorlopig – bij ons in Aalsmeer heeft gevonden. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking.

J. Spaans, pr.


Toelichting bij onderstaande foto's

Op zondag 20 januari 2013 vierden Orthodoxen van diverse kerken in onze kerk het feest waarop de doop van Christus in de Jordaan wordt herdacht. Dit gaat gepaard met een waterwijding, waarbij o.a. buiten een kruis in het water wordt gegooid dat wordt opgedoken door jongemannen, die zich in het ijskoude water wagen. De sloot voor de kerk is slechts een 50 cm diep en niemand voelde zich geroepen om in de modder te duiken. Er werd volstaan met het neerlaten van een kruis aan een touwtje. Aartsbisschop Michaël uit Geneve was die dag de celebrant.

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer