Roemeens-Orthodoxe parochie van de Heilige Joannes Chrysostomos (Parohia Sf. Ioan Gura de Aur)

Al in 2004 werden er al door in Amsterdam wonende Roemenen pogingen gedaan om een eigen orthodoxe parochie op te richten. Wij werden toen benaderd met de vraag of hun diensten in onze kerk plaats zouden kunnen vinden. Natuurlijk waren zij toen al welkom. Dit initiatief vond echter geen genade in de ogen van de Roemeense aartspriester en de jonge priester die deze groep zou gaan leiden werd na 5 maanden weer naar huis gestuurd.

Een groep Roemeense jongeren liet zich niet uit het veld slaan en zette door, zodat op 1 januari 2016 er officieel een heuse parochie werd gesticht en priester Petru Oprea als herder werd aangesteld. Wederom werd ons gevraagd of zij gebruik zouden mogen maken van onze kerk. Daar waren geen bezwaren tegen, in tegendeel zij zijn van harte welkom en op 24 januari jl. vond de eerste Roemeens-Orthodoxe dienst plaats binnen onze muren. Het is verheugend dat een flinke groep van veelal jonge mensen, o.a. gezinnen met kleine kinderen, althans voorlopig, in Aalsmeer een kerkelijk thuis heeft gevonden.

De diensten vinden drie keer per maand plaats en op de derde zondag viert men samen met de Russisch-Orthodoxe gemeente, die hier al jaren onderdak heeft gevonden, de Heilige Liturgie. Alle diensten zijn uiteraard voor iedereen vrij toegankelijk. Het koor wordt gevormd door o.m. vijf broers, die samen een bouw- bedrijf hebben in Amsterdam.

Veel Roemenen zijn in de laatste decennia naar het buitenland getrokken en velen zijn hun Roemeens-Orthodoxe kerk trouw gebleven. Zo zijn er complete Roemeense bisdommen ontstaan buiten Roemenië. De pas opgerichte parochie van de Heilige Johannes Chrysotomos maakt deel uit van het Westeuropese aartsbisdom geleid door Metropoliet Joseph die zetelt in Parijs.                        

                                                                                                                              

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer