Nicolaas Prins 100 jaar geleden overleden

In 1916, dit jaar dus 100 jaar geleden, overleed op 18 mei de Aalsmeerse pastoor en latere bisschop van Haarlem Nicolaas Prins. Prins  werd geboren op 6 november 1858 in Den Helder. Hij was pastoor in Aalsmeer van 1884 tot 1904, pastoor in Haarlem van 1904 tot 1916 en tevens bisschop van Haarlem van 1912 tot 1916. Nicolaas Prins is één van de opvallendste pastoors van onze kerk geweest. Tot zijn specialiteiten behoorde het verenigingswerk in Aalsmeer, de invoering van de landstaal binnen de kerk. Daarbij hij kon geweldig zingen en componeren. Zijn stem vulde de gehele kerk.

Ook voor ons land is hij van groot belang geweest. Hij begon in Aalsmeer in het maatschappelijk werk als voorvechter voor staatspensioen voor iedereen en richtte er de Bond voor Staatspensionering op die onder zijn voorzitterschap en leiding een steeds groter aantal leden telde. Vervolgens werd hij in ons land voorzitter van het hoofdbestuur en leidde als zodanig zeer grote bijeenkomsten, de zalen puilden uit. Mede aan hem hebben onze ouderen hun AOW te danken.

Wel moest men er aan wennen dat een “geestelijk figuur” deze belangrijke vergaderingen leidde. Ook was hij zeer belangrijk in het bestuur van de Volksbond tegen drankmisbruik.

Na 20 jaar pastoraat werd hij bisschop van Haarlem in 1912. Bij zijn wijding in Ijmuiden tot bisscop bleek hoe belangrijk men hem in ons land vond: er waren de volledige  hoofdbesturen van de Volksbond tegen drankmisbruik en van de Staatspensionering aanwezig.

Op 18 mei 1916 overleed hij na vier jaar bisschop geweest te zijn. Ook toen weer bleek hoe geliefd Nicolaas Prins in wijde kring was.

 

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer