Overlijden, begraven, en onze begraafplaats St. Jozef achter de kerk.   

Op 19 maart 1855, de feestdag van de patroon St. Jozef, is begonnen met de aanleg van de begraafplaats en toen stond deze kerk er dus nog niet. Elders stond toen nog de oud-katholieke kerk. Onze kerk is gewijd in 1861 en kreeg de naam van de patroonheiligen Petrus(met de sleutel) en Paulus(met het zwaard), welke beelden zijdelings van het altaar staan.

Op 18 juli 1855 is de begraafplaats, onder zeer grote belangstelling gewijd, en deze was in de eerste plaats bestemd voor leden van de eigen parochie en soms voor geloofsgenoten van elders.

Dit is de enige, volledige, oud-katholieke begraafplaats in ons land verder kennen we oud-katholieke gedeeltes op begraafplaatsen in Utrecht, IJmuiden, Egmond enz.

Op onze begraafplaats bevinden zich ong. 135 graven. Er is momenteel nauwelijks meer plaats om nieuwe overledenen te begraven. De meest voorkomende namen van begravenen zijn : Rinkel(26x), Moleman (18x) en op volgorde verder :Zegstroo, Brouwer, Smit en de Groot en vele anderen.

Er liggen 16 kinderen die of doodgeboren zijn of zeer kort geleefd hebben: veelal begraven in de laatste decennia van de 19e eeuw en de eerste van de 20e eeuw.

De laatste begravenen zijn: Jacob Spaans (27-10-2017) en Hendrik Arnoldus Schaaij (30-11-2018).

Ongeveer 150.000 nederlanders overlijden er per jaar en tegenwoordig worden daar nog geen 50.000 van begraven. De overigen worden dus gecremeerd.

Volgens de wet is de minimale grafrust 10 jaar en een volledig en gewone houten kist is meestal na 5 jaar opgelost, beenderen blijven soms na 100 jaar nog onaangetast.

Ontruimen van graven komt altijd op de rekening van de eigenaar van de begraafplaats en wordt betaald uit de inkomsten die meestal aanzienlijk lager zijn dan de opbrengsten, dit geldt zeker voor begraafplaatsen bij kerken..

Het is in ons land verreweg het goedkoopst om begraven te worden bij een kerk. Bij gemeentelijke begraafplaatsen moeten ambtenaren betaald worden die alles regelen en onderhouden en in dienst van de begraafplaatsen zijn en bij kerken doen de vrijwilligers meestal het vele werk.

Onze begraafplaats wordt regelmatig en al decennia onderhouden door dhr. Piet Rinkel en sinds enige tijd met de gewaardeerde assistentie van Tim Nibbering.

Bij grote begraafplaatsen zoals in Driehuis kosten de grafrechten (2019) 5.008 euro en op Zorgvlied in Amstelveen 4.823 euro. Een graf voor onbepaalde tijd gaat meestal, zo mogelijk 10.000 euro kosten en jaarlijks krijgt de eigenaar dan ook nog een rekening voor het onderhoud van de begraafplaats van 139 euro (tarief 2019).

Meestal bij de ontruiming van een graf worden alle stoffelijke resten secuur bij elkaar gezocht en verpakt en deze gaan dan met elkaar in een zogenaamde” Knekelput.”

Een ontruiming is altijd met inachtneming van een bepaalde tijd vermeld in de wet op de lijkbezorging die uit bijna 100 artikelen bestaat en waar we ons aan te houden hebben.

Op onze begraafplaats heeft nooit een ruiming plaatsgevonden.

Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer

Contactgegevens


Oud-Katholieke Kerk Aalsmeer
Parochie van de H.H. Petrus en Paulus
Oosteinderweg 394
1432 BG Aalsmeer